Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Jezioro Tyrsko

Wysokość n.p.m.
105.9 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
17.80ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
30.2m / 11.9m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
640.0m / 385.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
1725.0m / 1.15
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
2118.2 tys. m3 / 1.5
Ryby występujące w jeziorze
miętus okoń szczupak węgorz
Gmina, Region
Olsztyn (miasto), Warmia
Jezioro hydrologicznie zamknięte, głębokie o brzegach przeważnie wysokich i miejscami stromych w otoczeniu pól i łąk.
Jezioro linowo-szczupakowe.

Więcej o miejscu i okolicach w artykule


Ryby występujące w jeziorze Tyrsko


Jezioro Tyrsko - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tego jeziora i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Dalej na wschód?

Żbik

Jezioro Żbik

Dalej na zachód?

Redykajny

Jezioro Redykajny

Inne jeziora w tej gminie

  • Jezioro Ukiel (Krzywe)

    Jezioro leży w granicach administracyjnych Olsztyna, w jego północno-zachodniej części. Linia brzegowa bardzo rozwinięta,...

  • Jezioro Kortowskie

    Jezioro leszczowe położone w granicach miasta Olsztyna, w dzielnicy Kortowo; sąsiaduje z terenami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,...

  • Jezioro Trackie (Track)

    Zbiornik hydrologicznie zamknięty, powstały w wyniku zalania łąk wodą z ujęć melioracyjnych. Jezioro linowo-szczupakowe o...

  • Jezioro Skanda

    Rozwinięta linia brzegowa tworząca zatoki i półwyspy. U zachodnich wybrzeży płaska wyspa. Konfiguracja brzegów urozmaicona...

  • Jezioro Redykajny

    Zbiornik leży wśród morenowych wzniesień o brzegach miejscami wysokich i stromych, przeważnie zalesionych. Wokół jeziora...

  • Jezioro Długie

    Północne ploso jeziora otaczają lasy miejskie, a południowe tereny zabudowane. Wokół zbiornika przebiegają ciągi spacerowe,...

W pobliżu

  • Kościół Św. Wawrzyńca w Olsztynie 1.2km

    To jeden najstarszych kościołów w Olsztynie (niektórzy uważają, że najstarszy), zbudowany pod koniec XIV wieku. Starsza jest...

  • Rezerwat przyrody Redykajny 1.9km

    Śródleśne torfowisko Redykajny w Lesie Miejskim w Olsztynie zajmuje powierzchnię ponad 10 hektarów. Jest stałym miejscem...

  • Elektrownia wodna Łyna 2.4km

    Elektrownia wodna Łyna powstała w 1907 roku. Wykorzystuje ona wodę dwóch rzek - Łyny i Wadąga. Tama ziemna o wysokości piętrzenia...

  • Rezerwat przyrody Mszar w Olsztynie 3.2km

    Niewielkie śródleśnie położone torfowisko objęte ochroną już w 1907 roku, powołane w okresie powojennym w postaci ścisłego...

  • Plaża miejska 3.4km

    Plaża miejska w Olsztynie