Jezioro Ukiel

Wysokość n.p.m.
104.4 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
412.00ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
43.0m / 10.6m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
5300.0m / 1700.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
22550.0m / 3.13
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
43672.0 tys. m3 / 38.9
Ryby występujące w jeziorze
leszcz okoń sieja szczupak węgorz
Gmina, Region
Olsztyn (miasto), Warmia
Jezioro leży w granicach administracyjnych Olsztyna, w jego północno-zachodniej części. Linia brzegowa bardzo rozwinięta, tworzy wiele zatok i półwyspów, z których największy - Ostrów oddziela basen środkowy od Gutkowskiego.


Linia brzegowa bardzo rozwinięta, tworzy wiele zatok i półwyspów. Brzegi są przeważnie wysokie i strome. Ławica przybrzeżna piaszczysta, dno miękkie muliste.

Więcej o miejscu i okolicach w artykułach


Ryby występujące w jeziorze Ukiel


Jezioro Ukiel - zdjęcia


Dalej na wschód?

Sukiel

Jezioro Sukiel

Dalej na zachód?

Zgniłek

Jezioro Zgniłek

Inne jeziora w tej gminie

 • Jezioro Ukiel (Krzywe)

  Jezioro leży w granicach administracyjnych Olsztyna, w jego północno-zachodniej części. Linia brzegowa bardzo rozwinięta,...

 • Jezioro Kortowskie

  Jezioro leszczowe położone w granicach miasta Olsztyna, w dzielnicy Kortowo; sąsiaduje z terenami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,...

 • Jezioro Trackie (Track)

  Zbiornik hydrologicznie zamknięty, powstały w wyniku zalania łąk wodą z ujęć melioracyjnych. Jezioro linowo-szczupakowe o...

 • Jezioro Skanda

  Rozwinięta linia brzegowa tworząca zatoki i półwyspy. U zachodnich wybrzeży płaska wyspa. Konfiguracja brzegów urozmaicona...

 • Jezioro Redykajny

  Zbiornik leży wśród morenowych wzniesień o brzegach miejscami wysokich i stromych, przeważnie zalesionych. Wokół jeziora...

 • Jezioro Długie

  Północne ploso jeziora otaczają lasy miejskie, a południowe tereny zabudowane. Wokół zbiornika przebiegają ciągi spacerowe,...

W pobliżu

 • Kościół Św. Wawrzyńca w Olsztynie 1.8km

  To jeden najstarszych kościołów w Olsztynie (niektórzy uważają, że najstarszy), zbudowany pod koniec XIV wieku. Starsza jest...

 • Plaża miejska 2.5km

  Plaża miejska w Olsztynie

 • Rezerwat przyrody Redykajny 2.6km

  Śródleśne torfowisko Redykajny w Lesie Miejskim w Olsztynie zajmuje powierzchnię ponad 10 hektarów. Jest stałym miejscem...

 • Arboretum w Kudypach 3km

  Leśne Arboretum w Kudypach to jedna z największych atrakcji przyrodniczych naszego regionu. Arboretum to po polsku specjalistyczny...

 • Rezerwat przyrody Mszar w Olsztynie 3.3km

  Niewielkie śródleśnie położone torfowisko objęte ochroną już w 1907 roku, powołane w okresie powojennym w postaci ścisłego...

Polecamy w okolicy