Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Jezioro Luterskie

Wysokość n.p.m.
141.9 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
691.80ha / 0.70ha
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
20.7m / 7.2m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
5161.8m / 2620.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
19320.0m / 2.07
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
49809.6 tys. m3 / 96.1
Ryby występujące w jeziorze
leszcz płoć sieja szczupak węgorz
Gmina, Region
Kolno, Warmia
Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro sielawowe, słabo zarośnięte i bardzo nierównomierne. Roślinność wynurzona z trzciną i sitowiem różnie szerokim pasem lub kępami porasta linie brzegową.
Ławica piaszczysta, rzeźba dna bardzo urozmaicona z licznymi głeboczkami i górkami podwodnymi. Dno piaszczyste, miejscami gliniasto-kamieniste. W południowo-zachodniej części niewielka wyspa.
Brzegi urozmaicone, miejscami wysokie i strome.

Więcej o miejscu i okolicach w artykule


Ryby występujące w jeziorze Luterskie


Jezioro Luterskie - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tego jeziora i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Dalej na wschód?

Tejstymy

Jezioro Tejstymy

Dalej na zachód?

Bierdawy

Jezioro Bierdawy

Inne jeziora w tej gminie

 • Jezioro Luterskie

  Zbiornik morenowy, jeden z większych Pojezierza. Jezioro sielawowe, słabo zarośnięte i bardzo nierównomierne. Roślinność...

 • Jezioro Bęskie

  Zbiornik linowo-szczupakowy, płytki, o mało rozwiniętej linii brzegowej, wzdłuż której prawie na całej długości występują...

 • Jezioro Bierdawy (Wągsty)

  Zbiornik linowo-szczupakowy, bardzo wypłycony, o dnie całkowicie porośniętym roślinnością zanurzoną. Brzegi płaskie, porośnięte...

 • Jezioro Kikity

  Płytki zbiornik leżący na południe od Jeziora Luterskiego, połączony z nim wąskim ciekiem. Karasiowe jezioro o rozwiniętej...

W pobliżu