Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych. Mirosław Grabowski

11-200 Bartoszyce, Konopnickiej 2A

601 66 35 86

osu@vp.pl
www.szkoleniagrabowski.pl

Szkolenia BHP, instrukcje PPOŻ., nadzór BHP, ocena ryzyka zawodowego, HACCP

Kategoria
Handel i usługi (2274) > Kursy (29)