Rezerwat Przyrody Zabrodzie

Rezerwat Przyrody Zabrodzie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty
Miejscowość, gmina
Zabrodzie, gmina Biskupiec Reszelski, Warmia
Gmina
Biskupiec Reszelski
Zabrodzie to rezerwat florystyczny, utworzony w 1972 r. w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, stanowisk brzozy niskiej Betula humilis oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym. Zajmuje powierzchnię 27,3 ha. Leży w powiecie olsztyńskim w gminie Biskupiec w pobliżu miejscowości Zabrodzie. Obszar ten zajmowało niegdyś jezioro Pudląg, które w 2. połowie XIX wieku zostało sztucznie osuszone poprzez przekopanie tzw. Rowu Pudląskiego wpadającego do Kanału Dymerskiego. Zespołom roślinnym odpowiadają następujące typy siedliskowe lasu: las mieszany bagienny (zajmujący 53,6% powierzchni rezerwatu), bardzo rzadki w kraju bór bagienny (17,7%), bór mieszany bagienny (8,4%) oraz bór mieszany wilgotny (1,9%). Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 77 gatunków roślin, w tym m.in. pływacz średni Utricularia intermedia, bażyna czarna Emperum nigrum - rzadki składnik flory Polski, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia14. Należy przy tym podkreślić, że brzoza niską, która była jednym z głównych celów ochrony, a tym samym utworzenia rezerwatu, zachowała się jedynie w nielicznych egzemplarzach. Badania prowadzone w latach 1995-98 wykazały, że gatunek ten zwiększa swój areał. Rezerwat stanowi ostoję dla licznych rzadkich i chronionych gatunków ptaków związanych z siedliskami wodno-błotnymi i leśnymi. Na terenie rezerwatu wielokrotnie obserwowano żmiję zygzakowatą.

Rezerwat Przyrody Zabrodzie - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tej atrakcji i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Podobne atrakcje

W pobliżu

Polecamy w okolicy