Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

W 2017 roku rozliczamy PITY 2016

2017-02-01 13:49:08 (ost. akt: 2017-06-23 14:20:46)
W 2017 roku rozliczamy PITY 2016

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Każda osoba, która uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu w 2016 roku ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w roku 2017 w terminach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rok podatkowy i terminy rozliczeń


Rok podatkowy w Polsce trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zakończenie roku podatkowego rodzi obowiązek rozliczenia się z fiskusem.

Ustawodawca określa terminy rozliczenia pit w zależności od sposobu opodatkowania dochodów. Ostatecznym terminem jest 2 maja, który obowiązuje podatników rozliczających rok podatkowy 2016 na formularzach PIT-36, PIT-37 (na zasadach ogólnych według skali progresywnej), PIT-36L (podatkiem liniowym), PIT-38 i PIT-39 ( ryczałtem 19%).

Wcześniej, bo przed 1 marca złożyć pit muszą osoby rozliczające się za rok podatkowy 2016 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według różnych stawek w zależności od rodzaju działalności (PIT-28),  kartą podatkową (PIT-16A) oraz osoby duchowne (PIT 19A).

Stawki podatku od dochodów w PIT 2016


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje następujące sposoby obliczania podatku od dochodów za 2016 rok:

* według skali podatkowej (obowiązującej w latach 2009-2016):
* 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr przy podstawie obliczenia podatku do 85 528 pln
* 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

*19% (podatek liniowy) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (jeśli podatnik złoży pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy, dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z  dochodami z innych źródeł),
* 19% od dochodów z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł)
* 19% od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych,
* 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej,
* w formie ryczałtu od dochodów (przychodów), określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł,
* ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne):
* 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
* 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych
* 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
* 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych,
* 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej (z wyjątkami)
* 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu

Stawki karty podatkowej oraz stawki ryczałtu od przychodów osób duchownych są określone na 2016 rok obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r.

Ulgi i odliczenia


Rozliczając pity - https://www.pitax.pl/rozliczenie-pitmamy prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę, które nam przysługują zgodnie z wymogami dotyczącymi poszczególnych odliczeń. Niektórych odliczeń dokonujemy od dochodu, innych od podatku.

Od dochodu możemy odliczyć: składki zus, darowiznę krwi i osocza, darowizny na pożytek publiczny i kościelne (na kult religijny i działalność charytatywno opiekuńczą), ulgę rehabilitacyjna, ulgę internetowa, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, wpłaty na IKZE, ulgę na wyszkolenie uczniów, na pomoc domową, budowlaną, straty z lat ubiegłych.

Od obliczonej kwoty należnego podatku odliczamy: składki zdrowotne, ulgę prorodzinną, abolicyjną (podatek zapłacony za granicą), budowlaną na zasadzie praw nabytych, odsetkową.

Jednak nie każdy rodzaj deklaracji pozwala na odliczenie ulg i skorzystanie z preferencji podatkowych. Najszerszy zakres ulg obejmują PITY 2016, w których rozliczamy podatek na zasadach ogólnych według skali progresywnej (PIT-36, PIT-37). Pozostałe formy rozliczenia ograniczają prawo do ulg.

Osobną kategorię stanowi 1% podatku, który możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. W zasadzie nie jest to ulga dla podatnika, bo 1% pobierany jest z należnego podatku. Jeśli nie otrzyma go OPP, nie zostanie zwrócony podatnikowi.

Formy rozliczenia pit


PITY 2016  możemy rozliczyć na dwa sposoby.

Tradycyjnie możemy złożyć do urzędu papierową deklarację podatkową. Możemy też dokument papierowy wysłać pocztą lub przez kuriera, a z zagranicy przez urząd konsularny. Sposób ten zabiera dużo czasu i  wiele osób ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku na formularzu PIT. Dlatego korzystają z pomocy doradców podatkowych i zlecają rozliczenie pit do biur rachunkowych.

Druga opcja  to samodzielne rozliczenie PIT przez Internet. Korzystając z dobrego programu do pit 2016, możemy bardzo łatwo i szybko poradzić sobie z każdym rodzajem deklaracji podatkowej. Programy PIT najczęściej są bardzo proste w obsłudze, posiadają nieskomplikowane instrukcje, wykonują za nas obliczenia. Możemy uzyskać cenne podpowiedzi nie zagłębiając się w zawiłe przepisy podatkowe. Każdy bez trudności może poradzić sobie z rozliczeniem pit online z pomocą programu.

Program pit 2017 online znajdziemy w Internecie. Portale i serwisy podatkowe oferują sprawdzone, a także bezpieczne programy do rozliczania PIT elektronicznie. Z reguły są one darmowe do użytku niekomercyjnego, dlatego za rozliczenia internetowe nie pobierane są żadne opłaty.

Poza oszczędnością czasu i pieniędzy mamy  zminimalizowane ryzyko  popełnienia pomyłki. Program PIT większość czynności wykonuje samodzielnie, na bieżąco sprawdza poprawność wypełniania poszczególnych rubryk i pit wysyłamy do urzędu skarbowego po uzyskaniu z systemu e-deklaracje statusu “200”- poprawne przetwarzanie dokumentu, co pozwala na pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@naszawarmia.pl.