Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Rezerwat Przyrody Zabrodzie

2013-05-13 14:27:43 (ost. akt: 2013-07-17 13:07:50)
Rosiczka okrągłolistna - jedna z roślin chronionych, występujących w Rezerwacie Zabrodzie

Rosiczka okrągłolistna - jedna z roślin chronionych, występujących w Rezerwacie Zabrodzie, żywi się owadami.

Autor zdjęcia: Wikipedia

Ten częściowy florystyczny rezerwat przyrody położony jest w powiecie olsztyńskim, na terenie gminy Biskupiec. Ma powierzchnię 27,3 ha.

Utworzony został w roku 1972 w celu ochrony stanowisk brzozy niskiej (Betula humilis) oraz fragmentu boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym. Występuje w nim 77 gatunków flory, m.in.: pływacz średni (Utricularia intermedia), bażyna czarna (Emperum nigrum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

Obszar ten zajmowało niegdyś jezioro Pudląg, które w 2. połowię XIX wieku zostało sztucznie osuszone poprzez przekopanie tzw. Rowu Pudląskiego wpadającego do Kanału Dymerskiego. Przeważającą powierzchnię rezerwatu zajmuje zespół Dryopten thelypteris -Betuletum (brzezina bagienna) z brzozą i sosną oraz olszą w domieszce. Centralną część rezerwatu zajmuje zespół Yaccinio uliginosi - Pinetum, w którym warstwę drzew tworzy sosna wspólnie z brzozą. Jest to charakterystyczny składnik szaty roślinnej Pojezierza Mazurskiego. Okrajkowe fragmenty rezerwatu zajmuje zespół Querco -Piceetum z sosną oraz świerkiem, a sporadycznie również brzozą w domieszce.

Nieleśny zespół na terenie rezerwatu reprezentuje Salicetum - Pentandro - Cinereae stanowiący ostatnią fazę lądowacenia zbiorników wodnych przez odkładanie się warstw gytii, a następnie torfów przejściowych, które tworzą się przy ograniczonym ruchu wód gruntowych. Zespołom roślinnym odpowiadają następujące typy siedliskowe lasu: las mieszany bagienny (zajmujący 53,6% powierzchni rezerwatu), bardzo rzadki w kraju bór bagienny (17,7%), bór mieszany bagienny (8,4%) oraz bór mieszany wilgotny (1,9%). Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 77 gatunków roślin, w tym m.in. pływacz średni Utricularia intermedia, bażyna czarna Emperum nigrum - rzadki składnik flory Polski, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia.

Należy przy tym podkreślić, że brzoza niską, która była jednym z głównych celów ochrony, dla którego utworzono rezerwat zachowała się jedynie w nielicznych egzemplarzach. Rezerwat stanowi ostoję dla licznych rzadkich i chronionych gatunków ptaków związanych z siedliskami wodno-błotnymi i leśnymi. Na terenie rezerwatu wielokrotnie obserwowano żmiję zygzakowatą.
Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@naszawarmia.pl.
Zobacz w naszej bazie

Przewodniki lokalne

Zobacz także

  • Rezerwat przyrody Dębowo

    Rezerwat przyrody Dębowo

    Rezerwat Leśny położony w obrębie Sadłowo I, Leśnictwie Dębowo. Cały obszar rezerwatu znajduje...

  • Rezerwat Bukowy

    Rezerwat Bukowy

    Teren obecnego rezerwatu już przed II wojną światową był chroniony przez ówczesne władze niemieckie....

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB